Erkenning aanvragen

Start je aanvraag door op ‘Aanvraag starten’ te klikken. In drie korte stappen maak je een account aan, waarna je toegang krijgt tot je persoonlijke Mijn CBF-omgeving. Via Mijn CBF lever je vervolgens de informatie voor de initiële toets bij ons aan en vul je een vragenlijst in. Daarna betaal je de initiële toetsingskosten om de aanvraag te in te dienen. Na de betaling wordt een check gedaan of de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Zodra dat het geval is zal de toetsing worden toegewezen aan een auditor en is de toetsing in behandeling. 

Voordat je de start met een aanvraag is het handig om het volgende bij de hand te hebben:

  • Uittreksel KvK;
  • Statuten en indien aanwezig reglement directie, bestuur en raad van toezicht;
  • Actueel beleidsplan en begroting;
  • Meest recente jaarverslag (bestuursverslag + jaarrekening), inclusief verklaring van de kascommissie of accountant. Zonder jaarrekening kan de toetsing niet in behandeling 

Organisaties in categorie C en D leveren meer documenten aan. Klik hier voor het overzicht van alle aan te leveren documenten.

Het CBF kan een organisatie alleen toetsen als er sprake is van een bewezen staat van dienst. Voor een startende organisatie betekent dit dat zij alleen de aanvraag indient wanneer de eerste jaarrekening vastgesteld is